Dossier-screening

Home / Dossier-screening
Dossier-screening

DOSSIER-SCREENING

Arbo Verzuim Kadir is een specialist in screening van dossiers op de geschiktheid voor arbeid. Er wordt gekeken naar:

  • De geschiktheid voor een beoordeling door het UWV.
  • De geschiktheid van het dossier voor de beoordeling bij een verzekeringsgeneeskundige beoordeling , in het geval van langdurig verzuim.

Dossier-screening kan ook van toepassing zijn als een werknemer een deskundig oordeel wilt aanvragen of een WIA-aanvraag wilt doen bij een verzekeringsmaatschappij (UWV). Een dergelijk traject verloopt middels het verzoek door de werknemer en/of werkgever bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft daarbij overleg met behandelaars en begeleiders van een verzuimende werknemer.