Reïntegratie – Bezwaar en beroep

Home / Reïntegratie – Bezwaar en beroep
Reïntegratie – Bezwaar en beroep

RE-INTEGRATIE – BEZWAAR EN BEROEP

In uitzonderlijke gevallen kan Arbo-Verzuim Kadir bemiddelen bij stagnerende re -integratie en ook in het geval van Bezwaar en Beroep naar het UWV. Doel is het inzichtelijk maken voor de werknemer, de werkgever en eventueel aan een verzekeringsmaatschappij (het UWV) in het geval er op basis van oneigenlijke redenen een claim wel/ niet is toegekend. De bedrijfsarts heeft daarbij de rol van leverancier van nieuwe informatie en doet geen uitspraken van verzekeringsgeneeskundige aard.