Second Opinion

Home / Second Opinion
Second Opinion

SECOND OPINION

De bedrijfsarts van Arbo Verzuim Kadir is bevoegd om als tweede bedrijfsarts een beoordeling te doen over de medische arbeidsbelastbaarheid. Dit kan op verzoek van een verzuimende werknemer. Dit is een wettelijk recht van een zieke werknemer in het geval de werknemer twijfels heeft over het advies van de primaire arts (de eigen bedrijfsarts van de werknemer). De werknemer geeft bij de primaire arts aan een second opinion arts in te willen schakelen. De rapportage en terugkoppeling van de second opinion bedrijfsarts gaat naar de werknemer. Met permissie van de werknemer mag de primaire bedrijfsarts notie nemen van de inhoud van het advies van de second opinion arts. In de tussentijd is de ziekewerknemer niet ontheven van de re-integratieverplichting. Het doel is om zowel de verzuimende werknemer als de primaire arts te confronteren met de route, de zorg en de aandacht naar elkaar, middels een herbeoordeling van de belastbaarheid voor arbeid van de verzuimende werknemer.