Verwijzingen

Home / Verwijzingen
Verwijzingen

VERWIJZINGEN

Arbo Verzuim Kadir geeft verwijzingen bij:

Fysieke interventies

De bedrijfsarts geeft alleen verwijzingen naar begeleiding- en behandelingssector en voert zelf geen interventies uit. De route hierbij loopt via het verzoek van de werknemer. Een werkgever mag dit zelf niet aanvragen bij de bedrijfsarts. Doel is het efficiënt laten doen verlopen van herstel en of preventie op terugval om langdurig verzuim te voorkomen.

Psychische interventies

De bedrijfsarts is actief betrokken in het persoonlijke gesprek met de verzuimende werknemer en de ondersteunende werkgever, maar voert zelf geen interventies uit. De bedrijfsarts beoordeelt of een interventie zinvol is en evalueert na de interventie de bereikte doelen t.a.v. de arbeidsbelastbaarheid. Doel is het komen tot duidelijkheid in het verzuim en de belastbaarheid bij ziekte en gebrek en stoornissen te bepreken.

Conflictbemiddeling/mediation

De bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van een verstoorde relatie tussen de werkgever en werknemer. De bedrijfsarts kan vervolgens verwijzen naar mediation en voert deze dus niet zelf uit. Na een doorlopen traject door de werknemer en werkgever beoordeelt de bedrijfsarts alsnog de belastbaarheid voor arbeid. De bedrijfsarts benoemd of een mediation zinvol is. Als er sprake is van een medische traject dient die eerst doorlopen te zijn en pas vervolgd worden door mediation. In deze route kan de bedrijfsarts gevraagd en ongevraagd een standpunt kan innemen.