Wachtlijstbemiddeling

Home / Wachtlijstbemiddeling
Wachtlijstbemiddeling

WACHTLIJSTBEMIDDELING

De bedrijfsarts van Arbo Verzuim Kadir kan als verwijzer actief betrokken worden bij wachtlijstbemiddeling (bij medische noodzaak). Doel is het voorkomen van onnodig verzuimduur. De referentie is dat er geen oneigenlijke verdringing mag zijn in de wachtlijst, waarbij financiële motieven de bovenhand hebben. Van toepassing zijn de wettelijke kaders.