Rollen van de zorgverleners

MENS EN ARBEID

Een intensieve samenwerking
Arbo Verzuim Kadir heeft een intensieve samenwerking met andere specialisten op het gebied van Mens en Arbeid. Zo nodig met behandelaars in alle medische disciplines als met ander Arbo professionals, zoals veiligheidsdeskundige, bedrijfsverpleegkundigen, ergonomen en arbeidshygiënisten. De samenwerking vindt plaats middels verwijzing door de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld in zake van:

  • Specialistische behandelingen en beoordelingen van de belastbaarheid;
  • Het beoordelen door de bedrijfsarts van de bereikte doelen ;
  • Confrontatie met de behandelaars in het geval stagnatie optreed van herstel;
  • Onvoldoende participatie in arbeid.

De bedrijfsarts heeft een wettelijke dekking voor deze uitspraak t.a.v. de medische geschiktheid voor arbeid. De bedrijfsarts van Arbo Verzuim Kadir meldt beroepsziekten en beroepsaandoeningen aan het Nederlandse Centrum Van Beroepsziekten.

SAMENWERKING

Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is van groot belang en voorkomt dubbel onderzoek, tijdverlies en onduidelijkheid, als gevolg van verschillende adviezen.

Samenwerking biedt tevens de mogelijkheid dat de verschillende artsen elkaars expertise aanvullen.

De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling blijft bij de behandelaar, terwijl de bedrijfsarts verantwoordelijk blijft voor het werkhervattingsadvies.

DE BEHANDELAAR EN DE BEDRIJFSARTS

Bij arbeidsverzuim en re-integratie van mensen met gezondheidsklachten hebben de verschillende zorgverleners ieder afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden:

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts richt zich op het behoud en herstel van deze balans in de werksituatie. Hij biedt daarvoor begeleiding en behandeling van werkgerelateerde aandoeningen.

De behandelaar

Behandelaars richten zich vooral op behandeling van de klachten. Zij beschouwen de balans tussen belasting en belastbaarheid van de patiënt/werknemer in een algemene context.